Leren Zichtbaar Maken Sinds schooljaar 2018-2019 werkt de Juliana van Stolbergschool met Leren Zichtbaar Maken. Leren Zichtbaar Maken is een project van professor John Hattie. Hij heeft onderzocht wat een goede leraar in huis moet hebben, maar ook wat het béste werkt om meer te leren. Wat goed werkt! Uit onderzoek van prof. Hattie blijkt, […]

Read More