hand in hand
de toekomst in

gewoon
bijzonder

op maat
voor elk kind

ondernemend
en creatief

In de Medezeggenschapsraad (MR) adviseren enkele ouders en personeelsleden samen de directie en beslissen mee over allerlei schoolzaken. De bevoegdheden van de MR zijn aangegeven in het MR-reglement.  De leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

  • Mw. Mouaouya, moeder van Hanane
  • Mw. Van Bossé, moeder van Gilhencio
  • Mw. Ardi, moeder van Diva en D’Lila

Namens het personeel:

  • Jeanne Visser (secretaris)
  • Minerva Hofdom
  • Nathalie Samidin
  • Monique Snelders