hand in hand
de toekomst in

gewoon
bijzonder

op maat
voor elk kind

ondernemend
en creatief

De hoofdtaak van de directie bestaat uit het leidinggeven aan onderwijskundige, personele, financiële en organisatorische zaken en ontwikkelingen in de school. De directie is zodoende (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school.

De directie vormt samen met de intern begeleider Inhoudelijk Leider en Leerlingdecaan het managementteam. Zij hebben wekelijks overleg over alles wat te maken heeft met de organisatie, vanuit hun eigen expertise.

De rollen die onze school aanhoudt, zijn niet goed vergelijkbaar met gebruikelijke rollen. Een korte toelichting;

De directeur/Organisatorisch Leider (Maarten Neomagus) gaat over alles wat te maken heeft met organisatie. Vragen over verlof, ouderbijdrage of subsidies zijn zijn expertise.

De Inhoudelijk Leider (Stefanie Thiel) gaat over alles wat te maken heeft met leren. Zij begeleidt leerkrachten in de klas en houdt de vorderingen van leerlingen en groepen goed in de gaten. Vragen over het leren en de leeraanpak van de school kunt u aan haar stellen.

De Leerlingdecaan (Sylvana Bekelaar) gaat over alles wat te maken heeft met gedrag en sociale vorming. Zij begeleidt leerkrachten en groepen in hun sociale ontwikkeling, maar spreekt ook met individuele leerlingen.

De Intern Begeleider (Annette van Uden) begeleidt leerkrachten bij het plannen van hun onderwijs, vooral ook gericht op leerlingen met een andere onderwijsbehoefte (bijvoorbeeld leerlingen die in een hoger of lager tempo kunnen werken) en begeleidt individuele begeleidingstrajecten in samenwerking met PPO Rotterdam.